Kampanj för ökad medvetenhet om exponering för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen

Keywords:

Den här fallstudien tittar närmare på hur Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) anordnade kampanjen ”No Time to Lose” för att bidra till att bekämpa arbetsrelaterad cancer. Med stöd från över 220 organisationer, och med samarbetspartner över hela världen, lyckades kampanjen få ett globalt genomslag. Mer än 100 ledande företag skrev under kampanjens åtagande om bättre hantering av cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen. Framgången byggde bland annat på noggrann planering och grundliga överläggningar, liksom på det faktum att man inkluderade feedback från berörda branscher i kampanjmaterialet. Kampanjens framgång berodde även delvis på den kontinuerliga utvärdering som gjordes. Kampanjen tar upp flera av de största riskfaktorerna, till exempel dieselavgaser, asbest, solstrålning och kristallin kiseldioxid.

Ladda ner in: en