3D-tryck: en ny industriell revolution
06/07/2017 Typ: Diskussionsunderlag 13 sidor

3D-tryck: en ny industriell revolution

Keywords:Farliga ämnen, Framväxande risker, ICT/digitalisation

Inom tryckeribranschen är s.k. 3D-tryck relativt nytt och därför vet man inte mycket om konsekvenserna för arbetsmiljön.

Här ger en expert en kort introduktion till 3D-tryck och går igenom vilka risker som finns.

Du kommer att få en bättre förståelse för problemen och vilka förändringar som krävs för att arbetet med denna teknik ska vara säkert och inte medföra några hälsoproblem.

Download in:EN | ES | FI | FR | HU | IT | LT | NL | PL | PT

Fler publikationer om detta ämne