Spodbujanje skladnosti Spodbujanje podjetij k spoštovanju predpisov o varnosti in zdravju pri delu

Keywords:

Namen raziskovalnega programa agencije EU-OSHA za izboljšanje skladnosti s predpisi o varnosti in zdravju pri delu je ustvariti okolje, ki spodbuja, podpira in pomaga organizacijam pri izpolnjevanju njihovih obveznosti glede varnosti in zdravja delavcev.

Projekt zajema inovativne pobude in strategije za dobro počutje delavcev, ki jih je mogoče vključiti v organizacijsko kulturo podjetja.

Prenesi in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |