ESENER 2019 – Poročilo o politikah

Keywords:

Ta publikacija predstavlja povzetek glavnih ugotovitev raziskave ESENER za leto 2019 in razkriva najbolj zaskrbljujoče dejavnike tveganja pri delu, raven vključenosti zaposlenih v ukrepe za obravnavo teh težav in razloge, zakaj se ponekod na delovnih mestih varnost in zdravje pri delu upravlja, drugod pa ne. Prvič doslej izsledki raziskave kažejo, kako so se razmere spremenile v primerjavi s prejšnjo raziskavo iz leta 2014, in raziskava tokrat prvič vključuje poglavje o nastajajoči problematiki digitalizacije.

Izsledki raziskave so zanimivi za oblikovalce politik in delodajalce, saj pomagajo razumeti potrebe na posameznih delovnih mestih, kar omogoča oblikovanje boljših ukrepov za zaščito delavcev in njihovega dobrega počutja.

Prenesi in: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | hu | is | lt | no | pt | ro | sk | sv |