Tretja evropska raziskava podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER 3)

Keywords:

V tem poročilu je predstavljena prva analiza glavnih ugotovitev in sklepov tretje raziskave ESENER agencije EU-OSHA, ki je bila izvedena v letu 2019. Več kot 45 000 ustanov v 33 državah je bilo vprašanih, kako upravljajo področje varnosti in zdravja pri delu (VZD), med drugim kateri so glavni dejavniki in ovire pri učinkovitem upravljanju in udeležbi delavcev.

Raziskava je osredotočena zlasti na obvladovanje psihosocialnih tveganj, kot sta stres, povezan z delom, in nadlegovanje na delovnem mestu, zajema pa tudi vprašanja digitalizacije. Rezultati raziskave bodo s celostnim pregledom sedanjih praks na področju VZD prispevali k oblikovanju novih politik o VZD ter zagotovili učinkovitejše obvladovanje tveganj na evropskih delovnih mestih.

Prenesi in: en

Dodatne publikacije o tej temi