You are here

OSHwiki

OSHwiki logo

OSHwiki to encyklopedia internetowa redagowana na zasadzie współtworzenia treści, w której publikowane są precyzyjne i rzetelne informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Dostęp do encyklopedii jest otwarty dla wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z artykułami bądź śledzić na bieżąco lub udostępniać ich treść, a akredytowani autorzy mogą w szybki i łatwy sposób wzbogacać to stale udoskonalane źródło wiedzy o nowe materiały. Mamy nadzieję, że OSHwiki będzie również służyć propagowaniu kultury uczestnictwa, zapewniając społeczności specjalistów ds. BHP idealne narzędzie do tworzenia sieci kontaktów, nawiązywania współpracy oraz budowania synergii.

Kto i jak tworzy OSHwiki?

Możliwość redagowania, uzupełniania lub tłumaczenia istniejących treści mają akredytowani autorzy. Główne kategorie treści to:

Akredytowani autorzy mogą również dodawać nowe treści dotyczące tematów z zakresu ich własnych zainteresowań.

Zapraszamy do społeczności OSHwiki!

Członków uznanych organizacji zawodowych lub naukowych zajmujących się zagadnieniami BHP, którzy chcieliby dołączyć do grona naszych akredytowanych autorów, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres info@oshwiki.eu.

Komitet naukowy OSHwiki

Podstawowa treść OSHwiki została opracowana przez czołowe instytucje ds. BHP z całej Europy. Przedstawiciele niektórych z nich tworzą komitet naukowy OSHwiki, który doradza EU-OSHA w kwestiach strategicznych i szczegółowo bada potencjał łączności społecznej i uczestnictwa za pośrednictwem OSHwiki.