Badanie narażenia pracowników na czynniki ryzyka nowotworów

Keywords:

Przegląd projektu przedstawia nowe i innowacyjne badanie dotyczące czynników ryzyka narażenia pracowników na nowotwory w Europie. Brakuje wiarygodnych i porównywalnych danych ogólnounijnych dotyczących czynników ryzyka narażenia na nowotwory w miejscu pracy. Celem nowego badania jest wypełnienie tej luki w informacjach na temat jednego z najpoważniejszych w Europie problemów zdrowotnych związanych z pracą.

W badaniu tym zastosowany będzie model australijskiego studium oceniającego narażenie w miejscu pracy, z wykorzystaniem aplikacji internetowej w celu oceny narażenia zawodowego na podstawie czynności wykonywanych przez pracowników (OccIDEAS). Początkowo zostanie ono przeprowadzone w reprezentacyjnej pod wieloma względami grupie sześciu państw członkowskich UE, a pierwszych ustaleń należy się spodziewać w 2023 r.

Pobierz in: de | en | es | fi | fr | hu |