Wartość bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszty społeczne urazów i chorób związanych z pracą

Keywords:

W sprawozdaniu znajdują się szczegółowe dane na temat drugiego etapu projektu EU-OSHA mającego na celu ocenę kosztów urazów, chorób i zgonów związanych z pracą na szczeblu europejskim. W celu oceny kosztów opracowywane są dwa podejścia: Podejście oddolne oparte na poszczególnych składnikach kosztów – kosztach bezpośrednich, pośrednich i niewymiernych oraz podejście odgórne w oparciu o dane międzynarodowe dotyczące kosztów ekonomicznych urazów i chorób zawodowych.

Oszacowanie kosztów oparto na danych z pięciu krajów: Finlandii, Niemiec, Holandii, Włoch i Polski – udostępniły one ich wystarczająco dużo i reprezentują one zróżnicowane położenie geograficzne, branże przemysłowe i systemy społeczne. Porównano wyniki każdego modelu, przy uwzględnieniu jego mocnych i słabych stron; badane są również skutki dla decydentów.

Pobierz in: en