Streszczenie - Ocena ryzyka z wykorzystaniem narzędzia OiRA we francuskich zakładach pracy: badanie jakościowe

Keywords:

Ocena ryzyka stanowi podstawę bezpieczeństwa i higieny pracy, a kluczem do właściwej oceny ryzyka jest wybór podejścia, które będzie ujednolicone i łatwe do zastosowania. Francuzi to wiedzą!

We Francji znajduje się jedna trzecia wszystkich małych i mikroprzedsiębiorstw korzystających obecnie z interaktywnego narzędzia online do oceny ryzyka (OiRA) EU-OSHA. Przed wypróbowaniem platformy nie stosowano żadnego usystematyzowanego sposobu oceny ryzyka lub polegano na narzędziach w formie papierowej.

W oparciu o badanie, którym objęto 40 firm we Francji, w raporcie przedstawiono zestaw zaleceń dotyczących najlepszego podejścia i wspierania firm w celu lepszego wykorzystania systemu OiRA.   

Pobierz in: de | en | fr | lt | sk |