Czynniki biologiczne i powiązane choroby zawodowe związane z zawodami wymagającymi podróżowania i kontaktu z podróżnymi

Keywords:

Nowe badanie przeprowadzone jako część głównego projektu, mającego na celu rozwiązanie problemu braku wiedzy na temat czynników biologicznych w miejscu pracy ujawnia, że pracownicy wykonujący zawody związane z podróżowaniem lub wymagające kontaktu z podróżującymi – w tym te wymagające przekraczania granic państwowych oraz pracy z migrantami i uchodźcami – są szczególnie narażeni na ryzyko działania czynników biologicznych.

Dokument otwierający debatę analizuje szeroką gamę zawodów w tym sektorze i ich duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o poziomy narażenia. W dokumencie poruszono kwestię oddziaływania na zdrowie, pojawiających się zagrożeń oraz szczególnie narażonych grup. Wykorzystując informacje z wywiadów z ekspertami i grupami dyskusyjnymi, w dokumencie podkreślono brak ukierunkowanych środków oraz potrzebę bardziej usprawnionego podejścia do kwestii zapobiegania.

Pobierz in: el | en | lv |