Informacje
04/02/2020

Światowy Dzień Walki z Rakiem 2020: wspólne działania na rzecz miejsc pracy wolnych od raka

Image by Jill Wellington from Pixabay

W ciągu ostatnich 20 lat Światowy Dzień Walki z Rakiem, obchodzony 4 lutego, stał się niezwykle potężnym ruchem inspirującym organizacje, lokalne społeczności i osoby prywatne do działania na rzecz zwiększania świadomości i zmniejszania skutków tej choroby na całym świecie.

Nowotwór pochodzenia zawodowego stanowi nadal największe wyzwanie w dziedzinie ochrony zdrowia w miejscu pracy w Europie. Rocznie odnotowuje się 120 000 przypadków zachorowań na raka z powodu kontaktu z czynnikami rakotwórczymi w miejscu pracy.

Dzięki badaniom i działaniom podnoszącym świadomość Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy aktywnie przyczynia się do walki z nowotworami pochodzenia zawodowego. Obecnie przygotowujemy się do badania ankietowego mającego na celu zebranie kompleksowych danych na temat narażenia pracowników na czynniki ryzyka rozwoju nowotworów w Europie. Celem tego badania jest lepsze ukierunkowanie kampanii uświadamiających i środków zapobiegawczych oraz przyczynienie się do kształtowania strategii opartych na danych empirycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym projektem Badanie narażenia pracowników na czynniki ryzyka rozwoju nowotworów w Europie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym działem internetowym poświęconym nowotworom pochodzenia zawodowego.

Dowiedz się więcej na temat planu działania w zakresie czynników rakotwórczych i aktywnej roli, jaką odgrywa EU-OSHA.

Weź udział w Światowym Dniu Walki z Rakiem i kampanii #IAmAndIWill.