Informacje

Back to highlights

Zapobieganie w połączonym świecie: EU-OSHA bierze udział w Światowym Kongresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2021

Image

W dniach 20-21 września EU-OSHA przyłączy się on-line do ponad 150 ekspertów, aby omówić ważne tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) za pośrednictwem m.in. sesji technicznych, sympozjów i przemówień programowych.

Delegaci podzielą się wiedzą na temat stawiania czoła długotrwałym wyzwaniom w zakresie BHP, podejmą debatę o konsekwencjach wiążących się ze zmieniającym się światem pracy oraz przeanalizują pomysły w zakresie promowania kultury zapobiegania.

EU-OSHA przedstawi kluczowe dane z Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń z 2019 r. oraz z Barometru BHP (ang. OSH Barometer), omówi konsekwencje nowych form pracy dla BHP oraz podzieli się poradami na temat korzystania z komunikacji cyfrowej w celu promowania podejścia „wizji zero” do prewencji w miejscu pracy.

Przejrzyj program Światowego Kongresu BHP

Przeczytaj ustalenia z naszego najnowszego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń, ESENER 2019

Dowiedz się więcej na temat narzędzia Barometr BHP (OSH Barometer)

Share this on: