You are here

Nagroda Filmowa „Zdrowe miejsca pracy”

Healthy Workplaces Film Award
Od 2009 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy przyznaje na festiwalu DOK w Lipsku nagrodę „Zdrowe miejsca pracy” w wysokości 5000 €.

Filmy dokumentalne ubiegające się o nagrodę filmową „Zdrowe miejsca pracy” są wybierane co roku przez kierownictwo festiwalu DOK Leipzig spośród filmów zakwalifikowanych do udziału w oficjalnym programie festiwalu. Dodatkową nagrodę stanowić będzie wyprodukowanie przez EU-OSHA tysiąca kopii zwycięskiego filmu w wybranych językach Unii Europejskiej oraz jego dystrybucja w całej Europie.

Informacje dotyczące zasad, regulaminu i terminów zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku: Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku

Kryteria oceny filmu

Poprzedni zwycięzcy: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016