Nagroda Filmowa „Zdrowe miejsca pracy”

Healthy Workplaces Film Award

Od 2009 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy przyznaje na festiwalu DOK Leipzig nagrodę „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy”, jako kategorię w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku. Oprócz nagrody w wysokości 5 000 euro, EU-OSHA finansuje również opracowanie napisów i wyprodukowanie płyt DVD zwycięskich filmów w wielu językach europejskich do użytku przez dyrektorów i do dystrybucji w krajowych sieciach EU-OSHA (punkty centralne) w 28 państwach członkowskich UE i innych krajach europejskich.

Podczas festiwalu nagrodzony zostanie film dokumentalny lub animowany poświęcony człowiekowi w zmieniającym się świecie pracy. Tematyka filmu powinna skupiać się na: skutkach zmian polityczno-społecznych w naszym sposobie życia i pracy,tematach związanych z pracą tj. uwarunkowaniach fizycznych i psychospołecznych oraz istniejących i nowych zagrożeniach w pracy.

Informacje dotyczące zasad, regulaminu i terminów zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku

Kryteria oceny filmu

Laureaci nagrody: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019