Summary - Izglītība – pierādījumi no Eiropas uzņēmumu aptaujas par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER)

Keywords:

Eiropas uzņēmumu aptaujas par jauniem un nākotnes riskiem pētījums un literatūras apskats par darba aizsardzības (OSH) pārvaldību Eiropas izglītības nozarē liecina, ka darba aizsardzības riski, ar ko saskaras šī nozare, parasti ir psihosociāli vai arī saistīti ar balsta un kustību aparāta slimībām.

Nozare var gūt labumu no spēcīgākas darba aizsardzības pārvaldības reakcijas un paaugstināta riska apzināšanās līmeņa, kā arī no darbinieku iesaistes, personāla apmācības un darba aizsardzības pārstāvju iecelšanas.

Ziņojumā ir arī izklāstīta virkne nozaru politikas norāžu dalībvalstīm un attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Lejupielādēt in: en | et | pt |