Frizieru balsta un kustību aparāta veselība

Keywords:

Šis raksts ir viens no diskusiju dokumentiem par nozarēm, kurās ir liela balsta un kustību aparāta slimību izplatība. Tajā ir apkopoti secinājumi no pārskata, kas tika sagatavots kā daļa no ergoHair projekta, kura mērķis ir sekmēt veselīgu un drošu darba vidi frizieru pakalpojumu jomā.

Rakstā ir aplūkoti pierādījumi un izdarīti secinājumi, ka vairāki uzdevumi un darba aspekti pakļauj frizierus ievērojamam balsta un kustību aparāta slimību riskam. Dažiem ir agri jāatstāj profesija, jo darbs negatīvi ietekmē viņu veselību. Autori ierosina pasākumus, kas varētu mazināt balsta un kustību aparāta slimību risku frizieriem, un min jomas turpmākam darbam.

Lejupielādēt in: en