Balsta un kustību aparāta slimības (BKAS): risku identificēšana un novēršana strādājošām sievietēm, migrantiem un LGBTI.

Keywords:

Eiropas darbaspēks kļūst arvien daudzveidīgāks, un darba tirgū vairāk iesaistās konkrētas tādas darba ņēmēju grupas kā sievietes, migranti un LGBTI.

Šajā informācijas lapā ir uzsvērts, ka šīs grupas vairāk nekā citi darbinieki ir pakļautas īpašam riskam. Šie riski, tostarp uzmākšanās, darba nedrošība un zems atalgojums, ir saistīti ar pieaugošu balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) rašanās iespējamību.

Dzimumu līdztiesības un dažādības jautājumu ņemšana vērā riska novērtējumā ir būtiska veselīgām un produktīvām darbavietām. Informācijas lapā ir sniegti piemēri iniciatīvām un uzņēmumu praksei, kuru mērķis ir novērst ar BKAS saistītos riskus šo darbinieku grupu vidū.

Lejupielādētin: en | fr | is | mt | nl | pt | ro | sv |