Bioloģisko aģentu iedarbība un saistītās veselības problēmas laukkopībā

Keywords:

Šajā diskusiju dokumentā ir izklāstīti tāda pētījuma konstatējumi, kas apliecina, ka laukkopības nozarē strādājošie, t. i., lauksaimnieki, uz lauka strādājošie un siltumnīcās strādājošie, darbā ir pakļauti augstam bioloģisko aģentu iedarbības riskam. Darba specifikas dēļ šie strādājošie regulāri saskaras ar dažādiem bioloģiskajiem aģentiem, tādēļ šajā nozarē vērojama augsta ar darbu saistītu slimību izplatība.

Diskusiju dokumentā vērš uzmanību uz šādas iedarbības radītu ietekmi uz veselību un apspriež gan strādājošos, kas ir visneaizsargātākie, gan jaunos riskus. Tajā sniedz pašreiz Eiropā izveidoto veiksmīgo politikas pasākumu piemērus un norāda veidus, kādos nodrošināt profilakses uzlabošanu.

 

 

Lejupielādēt in: bg | el | en | lt |