Jauniešu iespēju paplašināšana: zaļo prasmju attīstīšana ilgtspējīgai nākotnei

Image

© Edy - stock.adobe.com

Šajā Starptautiskajā Jaunatnes dienā, 2023. gada 12. augustā, mēs atzīmējam jauniešu milzīgo potenciālu veidot zaļāku, ilgtspējīgāku un veselīgāku nākotni visiem. 

Zaļās un digitālās pārejas uzsākšana prasa holistisku pieeju, lai jaunajām paaudzēm sniegtu zaļās prasmes un par prioritāti izvirzītu darba aizsardzību (DA).

Zaļās iniciatīvas bieži ietver darbu ar jaunām tehnoloģijām, materiāliem un procesiem, radot jaunus riskus darbavietās. DA principu integrēšana zaļo prasmju attīstīšanā nodrošina, ka jaunieši var veicināt ilgtspēju, vienlaikus aizsargājot savu drošību un veselību.

Globālās kampaņas tēma saskan ar Eiropas Prasmju gada mērķiem, lai palīdzētu pārkvalificēt cilvēkus digitālo un zaļo tehnoloģiju jomā.

Atzīmējiet 2023. gada Starptautisko Jaunatnes dienu un iesaistieties tajā!

Apmeklējiet mūsu kampaņas tīmekļa vietni Drošs un veselīgs darbs digitālajā laikmetā, lai piekļūtu daudziem resursiem par digitālo tehnoloģiju pārvaldību darbā.

Iepazīstieties arī ar mūsu OSHVET projektu, lai DA integrētu profesionālajā izglītībā un apmācībās.