Darbuotojų dalyvavimas užkertant kelią raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams surenkant katilus

Keywords:

Šiame atvejo tyrime aptariami dalyvavimu grindžiamos intervencijos etapai, siekiant sumažinti profesinę riziką katilų surinkėjams, ir tai, kaip ši intervencija buvo pritaikyta prie įmonės prevencijos kultūros.

Nacionalinio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe instituto tyrėjai panaudojo inovatyvų metodą, kuriame suderino darbuotojų tikslines grupes ir klaidų medžio analizę. Iš esmės darbuotojai dalyvavo nustatant riziką ir nustatant jos svarbą, taip pat siūlydami sprendimus. Vadovams įgyvendinus pasiūlymus, kaip patobulinti įrangą, darbo vietos išplanavimą ir surinkimo procedūras, darbuotojai pateikė teigiamus atsiliepimus.

Todėl jie įgijo daugiau žinių ir ėmėsi aktyviau dalyvauti sprendžiant su jų sauga ir sveikata susijusius klausimus.  

Atsisiųsti in: en | sk |