Psichosocialinės rizikos valdymas labai mažose ir mažosiose Europos įmonėse: Trečiosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (angl. ESENER 2019) kokybiniai duomenys

Keywords:

Šioje ataskaitoje pateikiamos pagrindinės tyrimo išvados dėl psichosocialinės rizikos valdymo Europos darbo vietose. Jos grindžiamos kokybiniais duomenimis, gautais atliekant pokalbius labai mažose ir mažosiose įmonėse Danijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Kroatijoje, Nyderlanduose ir Lenkijoje. Visos šios šalys dalyvavo Trečiojoje Europos įmonių apklausoje apie naują ir kylančią riziką (ESENER 2019).

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija, padedanti suprasti, kaip organizuojamas psichosocialinės rizikos valdymas labai mažose ir mažosiose įmonėse (angl. MSEs), pagal vadovų ir darbuotojų pateiktą informaciją. Tai padeda geriau suprasti veiksnius, susijusius su įmonių veiklos aplinka, įskaitant nacionalines aplinkybes, ekonominius veiksnius ir su darbu susijusius klausimus.

Tyrime patvirtintos ESENER 2019 išvados, kad, pagal apklaustų darbo vietų duomenis, lankstesnio darbuotojų užduočių ir darbo laiko organizavimo užtikrinimas yra pagrindinis būdas užkirsti kelią psichosocialinei rizikai ir kovoti su COVID-19 pandemijos poveikiu.

Atsisiųstiin: en