Valdančiosios tarybos Vykdomosios valdybos sudėtis

EU-OSHA Vykdomosios valdybos nariai ir interesų deklaracijos. Vykdomoji valdyba veikia kaip iniciatyvinė grupė. Ji prižiūri Agentūros veiklos rezultatus ir susitinka keturis kartus per metus. Ją sudaro aštuoni Valdančiosios tarybos nariai.

Neseniai vykusių Vykdomosios valdybos posėdžių darbotvarkės ir protokolai

2018

2017

2016

2015

Narys

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Pirmininko pavaduotojas
Ms Boel CALLERMO (Vyriausybės atstovas), Coordinator, Bureau
Mr Renārs LŪSIS (Vyriausybės atstovas), Pirmininko pavaduotojas
Ms Christa SCHWENG (Darbdavių atstovas), Pirmininko pavaduotojas
Ms Jessie FERNANDES (Darbdavių atstovas, „BUSINESSEUROPE“), Coordinator, Bureau
Mr Ignacio DORESTE (Darbuotojų atstovas), Coordinator, Bureau
Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Darbuotojų atstovas), Pirmininkas
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Observer

Mr Carlos PEREIRA (Vyriausybės atstovas)
Mr Kris DE MEESTER (Darbdavių atstovas)
Mr Károly GYÖRGY (Darbuotojų atstovas)

Pavaduotojas

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Vyriausybės atstovas)
Mr Rob TRIEMSTRA (Vyriausybės atstovas)
Mr Yogindra SAMANT (Vyriausybės atstovas)
Mr Eckhard METZE (Darbdavių atstovas)
Mr Francois ENGELS (Darbdavių atstovas)
Mr Georgi STOEV (Darbdavių atstovas)
Mr Anthony CASARU (Darbuotojų atstovas)