COVID-19 i dugi COVID – vodič za radnike

Keywords:

Povratak na posao nakon akutne bolesti COVID-19 ili dugog COVID-a može biti težak. Neki simptomi bolesti mogu se zadržati i dugo nakon njezine dijagnoze, a zdravstveno stanje može se mijenjati iz dana u dan. Ovaj praktični vodič za radnike koji se oporavljaju zamišljen je kao pomoć onima koji već imaju posao, onima koji traže posao ili preuzimaju novo radno mjesto.

Obuhvaća teme kao što su održavanje kontakta s poslodavcem, postupan povratak na posao i podrška koju nude službe za zdravlje na radu.

Za mnoge je radnike povratak na posao važan dio procesa oporavka, čak i ako to podrazumijeva skraćeno radno vrijeme i izmjene obrazaca radnog vremena i radnih zadataka do trenutka potpunog oporavka.

Preuzimanje in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |