Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Više o politikama i praksama sigurnosti i zdravlja na radu koji se obavlja putem digitalnih platformi

Image

Photo by Paul Hanaoka on Unsplash

Ovo izvješće objedinjuje glavne zaključke nedavnog EU-OSHA-ina izvješća o radu putem digitalnih platformi. U njemu su prepoznati izazovi za sigurnost i zdravlje na radu kao što su vremenski pritisak i veliko radno opterećenje, no bavi se i potencijalnim mogućnostima za radnike koji rade putem platformi, na primjer većom autonomijom i fleksibilnošću. U izvješću se navode propisi, politike i prakse. Također sadrži najvažnije poruke za oblikovatelje politika i donositelje odluka.

Na temelju pregleda literature i detaljnih studija slučaja, ovo izvješće objedinjuje i savjetovanja s EU-OSHA-inom mrežom središnjica i intervjue sa stručnjacima.

Izvješće i njegov sažetak pročitajte na poveznici Rad putem digitalnih platformi i sigurnost i zdravlje na radu: pregled propisa, politika, praksi i istraživanja

Doznajte više o radu putem digitalnih platformi i sigurnosti i zdravlju na radu