Factsheet 75 - Työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet: Takaisin työhön
06/09/2007 Syötä: Factsheet-tiedotteet 2 sivua

Factsheet 75 - Työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet: Takaisin työhön

Keywords:Campaign 2016-2017, Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Tuki- ja liikuntaelinten (TULE) sairaudet ovat Euroopan yleisin työperäinen vaiva. TULE-sairauksien torjunta edellyttää toimintaa työpaikalla. Ensinnäkin on toteutettava ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Niiden työntekijöiden osalta, joilla jo on TULE-sairaus, suurin haaste on kuitenkin varmistaa työllistyvyys, työssä pysyminen ja tarvittaessa paluu työhön. Tässä tiedotteessa on tärkeimmät havainnot Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Work-related musculoskeletal disorders: Back to Work -raportista (Työperäiset tuki- ja liikuntaelinten sairaudet: takaisin työhön). Raportin painopisteitä ovat TULE-sairauksista kärsivien pitäminen työssä, paluu työelämään ja kuntoutus. Raportissa on kaksi osaa: työhön liittyvien toimenpiteiden tehokkuutta koskeva kirjallisuuskatsaus ja poliittisia aloitteita Euroopassa ja kansainvälisellä tasolla tarkasteleva katsaus.

Lataukset
download

Lisäjulkaisut tästä aiheesta