Ce Summary

Tiivistelmä – Miten kiertotalous vaikuttaa työsuojeluun tulevaisuudessa?

Keywords:

Kiertotalouden kehittäminen on keskeisessä asemassa Euroopan komission tavoitteessa tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Tässä ennakkokatsauksessa tarkastellaan kiertotalouden toteuttamisen vaikutusta työoloihin sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen neljän tulevaisuusskenaarion avulla.

Kussakin skenaariossa kuvataan seuraavan vuosikymmenen aikana tehtävien poliittisten päätösten vaikutusta työterveyteen ja -turvallisuuteen. Niistä käy ilmi, miten paljon työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat haasteet voivat vaihdella tulevina vuosina.

Katsauksen tarkoituksena on edistää sidosryhmien välistä vuoropuhelua ja pohdintaa sekä antaa nykyisille päätöksentekijöille tietoa.

Lataa in: cs | da | en | es | fi | fr | hr | lt | mt | sk |