Tiivistelmä – Pitkittynyt staattinen istuminen työssä: terveysvaikutukset ja neuvoja hyvistä käytännöistä

Keywords:

Moneen työhön liittyy pitkittynyttä staattista istumista, joka yhdessä istuvan elämäntavan kanssa aiheuttaa terveysongelmia.

Tässä raportissa käsitellään pitkittyneeseen työssä istumiseen liittyviä ongelmia sekä työtehtäviä ja työntekijäryhmiä, joissa siitä kärsitään eniten. Lisäksi raportissa selvitetään, mitä terveysriskejä (kuten tuki- ja liikuntaelinsairauksia) pitkittyneeseen istumiseen liittyy. Raportissa tarkastellaan ongelman kannalta keskeistä EU:n lainsäädäntöä sekä merkitystä, joka riskinarvioinnilla on pitkittynyttä istumista vaativaa työtä tekevien terveyden suojelemisessa.

Lisäksi siinä annetaan ohjeita ja ehdotuksia toimintamalleista, joilla edistetään dynaamista, aktiivista ja vähemmän istumista vaativaa työntekoa, sekä esimerkkejä työpaikoilla tehdyistä tehokkaista toimista ja hyvistä käytännöistä. Raportissa korostetaan, että paitsi työntekijöiden myös koululaisten on tärkeää pysyä aktiivisina. Näin varmistetaan työn kestävyys nyt ja tulevaisuudessa.

Lataa in: bg | cs | de | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | mt | nl | no | pt | sl | sv |