Tiivistelmä – Toteutettavuustutkimus tietokoneavusteisen puhelimella tehtävän kyselytutkimuksen kehittämisestä työntekijöiden karsinogeeneille altistumisen arvioimiseksi Euroopan unionissa

Keywords:

Altistus karsinogeeneille voi johtaa syöpään, joka on merkittävä työperäisten kuolemien syy EU:ssa. Luotettavat tiedot altistumisesta karsinogeeneille työpaikalla ovat erittäin tärkeitä Euroopan työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden kannalta. Tässä kertomuksessa esitetään tulokset tutkimuksesta, joka koskee onnistuneeseen australialaiseen kyselytutkimukseen perustuvan kyselytutkimuksen toteutettavuutta. Siinä kerättäisiin tietoa työntekijöiltä tällaisesta altistumisesta. Altistusta EU:ssa arvioitaisiin kerättyjen tietojen perusteella käyttäen algoritmipohjaista järjestelmää.

Tutkimuksessa havaittiin, että australialainen kyselytutkimus voitaisiin mukauttaa EU:n oloihin investoiden kohtuullisesti aikaa ja rahaa. 

Lataa in: en