Turvallisuus ja terveys mikro- ja pienyrityksissä Euroopan unionissa: Loppuraportti 3-vuotisesta SESAME-hankkeesta

Keywords:

Tässä raportissa esitetään SESAME-hankkeen loppuanalyysin tulokset. SESAME on kolmevuotinen hanke, jossa tutkittiin mikro- ja pienyritysten työsuojelun tilaa Euroopassa. Analyysin päätavoitteena oli selvittää, mikä toimii, kenellä ja missä yhteydessä.

Yksi selvityksen tärkeimmistä suosituksista on, että kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on vahvistettava ja ylläpidettävä valtion sääntely- ja tarkastusjärjestelmiä. Analyysit osoittavat myös, että ammattiyhdistykset ja työnantajajärjestöt ovat tärkeässä asemassa kehitettäessä toimintalinjoja, jotka voivat saavuttaa mikro- ja pienyritykset, sisällyttää työsuojelun paremmin alakohtaiseen koulutusjärjestelmään ja tarjota kestäviä, helposti sovellettavia ja siirrettäviä ratkaisuja mikro- ja pienyrityksille.

Lataain: en