Psychosocial risks in the health and social care sector

Psykososiaaliset riskit sosiaali- ja terveysalalla

Keywords:

Yksi sosiaali- ja terveysalan suurimmista haasteista on Euroopan väestön ikääntyminen, joka johtaa kysynnän kasvuun ja työvoiman ikääntymiseen. Tässä asiakirjassa tarkastellaan psykososiaalisia riskitekijöitä, jotka vaikuttavat alan työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin.

Siinä käsitellään sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden toteuttamia riskinhallintastrategioita ja nostetaan esiin onnistuneita käytäntöjä, kuten osallistavia toimia ja aloitteita, joilla pyritään parantamaan työntekijöiden palautumiskykyä. Asiakirjassa korostetaan myös, että näiden riskien organisatorisiin syihin puuttuminen on tärkeää.

Lataa in: en