Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäiseminen rakennusalalla: INAIL:n kannustejärjestelmistä saatuja esimerkkejä

Keywords:

Tämä tausta-asiakirja käsittelee tuki- ja liikuntaelinsairauksien esiintymistä rakennusalalla työskentelevillä EU:ssa ja etenkin Italiassa. Siinä tarkastellaan myös työtehtäviä, jotka aiheuttavat työntekijöille TULE-sairauksien riskejä, kuten nostamista tai hankalassa asennossa työskentelemistä edellyttäviä tehtäviä.

Asiakirjassa keskitytään erityisesti tärinään keskeisenä riskitekijänä ja tarkastellaan työntekijöitä, jotka käyttävät yläraajat tai koko vartalon tärinälle altistavia työkaluja tai koneita.

Lisäksi siinä annetaan tietoa standardoiduista menetelmistä, joilla arvioidaan biomekaaniseen ylikuormitukseen liittyviä riskitekijöitä. Asiakirjassa esitellään esimerkkejä Italian työtapaturmavakuutuslaitoksen (INAIL) rahoittamasta hankkeesta, jolla autetaan rakennusalan yrityksiä vähentämään TULE-sairauksien riskejä.

Lataain: en