MSDs_Occupational_exoskeletons_wearable_devices.pdf

Työssä käytettävät eksoskeletonit: päälle puettava robotiikka ja työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäiseminen työpaikoilla tulevaisuudessa

Keywords:

Ulkoiset tukirangat eli eksoskeletonit ovat apuvälineteknologiaa, jolla autetaan kehoa mekaanisesti. Ne voivat vähentää fyysisestä työstä kuten raskaiden taakkojen nostamisesta aiheutuvaa kuormitusta ja pienentää tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskiä. Työpisteiden ergonominen suunnittelu ja asettelu ei aina ole mahdollista, esimerkiksi määräaikaisessa työssä. Eksoskeletonit voivat auttaa korjaamaan näitä puutteita.

Kaiken uuden teknologian tapaan niiden käyttö tuo mukanaan tarpeen sääntelylle ja normeille. Tässä raportissa annetaan teknologian suunnittelijoille ohjeita. Kuormituksen uudelleen jakautuminen kehon eri osiin voi vaikuttaa haitallisesti työntekijöiden terveyteen. Toinen ongelma on välineiden mukavuus. Niinpä välineiden suunnitteluun suositellaan ihmiskeskeistä lähestymistapaa, jotta eksoskeletoneista olisi hyötyä ja että niitä suostuttaisiin käyttämään.

Lataain: en