Lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinsairauksien esiintyminen, riskitekijät ja ennaltaehkäisy

Keywords:

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista (TULE-sairaudet) on tehty runsaasti tutkimusta, mutta useimmissa raporteissa keskitytään aikuisiin. Tässä kartoittavassa katsauksessa keskitytään tutkimukseen, jota on tehty lapsista ja nuorista ennen näiden siirtymistä työelämään ja tilanteesta sen jälkeen.

Monet tuki- ja liikuntaelinvaivat alkavat jo lapsuudessa. Siksi on tärkeää selvittää, kuinka niitä voitaisiin ehkäistä jo varhaisessa vaiheessa. Monet seikat vaikuttavat TULE-sairauksien kehittymiseen, muun muassa fyysiset tekijät (esim. ylipaino, unenpuute, pitkittynyt istuminen), sosioekonomiset tekijät ja yksilökohtaiset tekijät (esim. sukupuoli ja ikä). Katsauksessa tarkastellaan sitä, miten nämä tekijät vaikuttavat lasten ja nuorten TULE-sairauksiin, kuinka sairauksia voidaan ehkäistä ja miten hyvän tuki- ja liikuntaelinterveyden ylläpitämisestä voitaisiin tehdä kiinteä osa opetusta.

Lataa in: en