Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja työehtosopimusneuvottelujen laadun mittaaminen työsuojelun alalla

Keywords:

Tässä tausta-asiakirjassa käsitellään työsuojelua ja työmarkkinasuhteita, muun muassa työehtosopimusneuvotteluja ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua.

Asiakirja täydentää EU:n laajuista työterveys ja -turvallisuustiedon visualisointityökalua, Työsuojelubarometria, ja siinä tarkastellaan aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä esitetään metodologinen ja käsitteellinen lähestymistapa työmarkkinasuhteiden laadun mittaamiseen työsuojelun alalla.

Lataa in: en