Työhön liittyville psykososiaalisille riskitekijöille altistumisen ja sydän- ja verisuonisairauksien väliset yhteydet

Keywords:

Tässä tausta-asiakirjassa tarkastellaan psykososiaalisten riskitekijöiden sekä sydänsairauksien ja aivohalvauksen riskin lisääntymisen välisiä yhteyksiä. Siinä tarkastellaan stressimekanismien suoria vaikutuksia sydämeen ja verisuonistoon sekä sitä, miten työperäinen stressi voi johtaa epäterveellisiin elämäntapoihin, mikä puolestaan voi vaikuttaa sydän- ja verisuoniterveyteen. Asiakirjassa käsitellään myös terveen psykososiaalisen työskentely-ympäristön sydän- ja verisuoniterveyttä suojaavia vaikutuksia.

Riskien torjuntaan suositellaan monitahoisia holistisia ehkäisytoimia.

Lataa in: en