Terveys- ja sosiaaliala – tulokset Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä koskevasta kyselytutkimuksesta (ESENER)

Keywords:

Tässä raportissa tarkastellaan terveys- ja sosiaalialan merkittävimpiä työtyöterveys- ja turvallisuusriskejä sekä covid-19-pandemiaan liittyviä riskejä Euroopassa. Siinä analysoidaan dataa, jota on saatu Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä tehdyn tutkimuksen (ESENER) kolmelta kyselykierrokselta. Analyysia on täydennetty haastatteluilla, joita on tehty toimialan keskeisten työsuojeluasiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Siinä esitetään yleiskatsaus suuntauksista työterveyden ja -turvallisuuden hallinnan eri osa-alueilla. Painopiste on ergonomiaan liittyvissä ja psykososiaalisissa riskeissä, toimialan työsuojelun hallintaa edistävissä tekijöissä ja sen esteissä sekä työntekijöiden osallistumisessa työterveyden ja -turvallisuuden hallintaan. Raportissa esitetään toimialaa koskevia havaintoja sekä vertailuja Euroopan maiden välillä ja muihin toimialoihin nähden. Raportissa esitetään myös analyysien ja havaintojen pohjalta mahdollisia kehityskohteita, joiden avulla alan työterveyttä ja -turvallisuutta voitaisiin parantaa.  

Lataa in: en