“Healthy workers, thriving companies - a practical guide to wellbeing at work” (terveet työntekijät, kukoistavat yritykset – käytännön opas hyvinvoinnista työssä)

Keywords:

Tässä oppaassa esitetään käytännöllinen lähestymistapa työperäisten psykososiaalisten riskien ja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Euroopan työntekijöiden ilmoitusten mukaan nämä kaksi asiaa ovat työperäisten terveysongelmien pääasialliset syyt. Niiden vuoksi menetetään paljon työpäiviä, ja ne aiheuttavat inhimillisen kärsimyksen lisäksi huomattavia taloudellisia kustannuksia.

Opas on suunniteltu mikro- ja pienyritysten tarpeisiin. Näiden ongelmien käsittelemiseksi siinä ehdotetaan selkeää viisivaiheista prosessia, jonka avulla työympäristöä voidaan parantaa. Vaikka opas on tarkoitettu lähinnä yritysten omistajille ja johtajille, se on kiinnostava myös työntekijöiden ja työsuojeluvaltuutettujen sekä työterveyshuollon henkilöstön kannalta.

Oppaassa on yksinkertaisia selityksiä ja kokoelma harjoituksia, joita voidaan käyttää mielekkäiden ja pysyvien parannusten aikaansaamiseksi työntekijöiden ja yritysten hyödyksi.

Lataa in: bg | de | el | en | et | fi | fr | is | nl | pl | sk | sl | sv |