Tuovatko vihreät työpaikat tullessaan uusia riskejä? Uudet ja syntymässä olevat sähköalan työterveys- ja työturvallisuusriskit

Keywords:

Tässä raportissa kuvataan eurooppalaiselle sähköalan neuvottelukomitealle Brysselissä 20. maaliskuuta 2014 järjestettyä työpajaa, joka perustui EU-OSHAn Foresight-hankkeeseen. Työpajan tavoitteet: 1. käydä sähköalan neuvottelukomitean kanssa keskustelua sähköalan uusista ja syntymässä olevista riskeistä EU-OSHAn Foresight-hankkeen perusteella; 2. lisätä neuvottelukunnan kiinnostusta sähköalaan liittyvän hankkeen tuloksia kohtaan; ja 3. näyttää, miten skenaarioita voidaan käyttää uusien ja syntymässä olevien riskien ennakointiin ja riskien torjuntaan käytettävien toimintavaihtoehtojen tutkimiseen.

Lataain: en | sk |