Uusiin teknologioihin liittyvät uudet ja syntymässä olevat riskit vuoteen 2020 mennessä: Työpaja EU:n koordinointikeskuksille

Keywords:

Tässä raportissa kuvataan EU-OSHAn koordinointikeskuksille Bilbaossa 12. ja 13. marraskuuta 2013 järjestettyä työpajaa, joka perustui vihreitä työpaikkoja koskevaan Foresight-hankkeeseen. Työpajan tavoitteena oli parantaa koordinointikeskusten tietämystä EU-OSHAn "Työterveys ja työturvallisuus vihreissä työpaikoissa – uusiin teknologioihin liittyvät uudet ja syntymässä olevat riskit vuoteen 2020 mennessä" -hankkeen tuloksista ja lisätä koordinointikeskusten kiinnostusta tuloksia kohtaan. Tavoitteena oli myös esitellä koordinointikeskuksille skenaarioiden käyttöä strategisten keskustelujen tukena ja päätöksenteossa.

Lataa in: da | de | el | en | es | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | nl | sk | sl |