Factsheet 73 - Опасности и рискове, свързани с ръчното обработване на товари на работното място

Keywords:

Ръчно обработване на товари (РОТ) е всяка една от следните дейности, извършвани от един или повече работещи: вдигане, поддържане, сваляне, бутане, теглене, носене или преместване на товар. Товарът може да бъде човек или животно, или предмет. Въпреки че непрекъснато намалява, процентът на работещите в ЕС-25, които носят или преместват тежки товари, е все още висок (34,5 %), а в ЕС-10 достига 38,0 %.

Lataain: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |