Tiivistelmä: Nykyiset ja esiin tulevat työterveys- ja työturvallisuuskysymykset terveydenhuollossa sekä kotihoidossa ja avohuollossa.

Keywords:

Tässä tiivistelmässä esitetään katsaus terveys- ja sosiaalialan työntekijöitä koskeviin nykyisiin ja esiin tuleviin työsuojelukysymyksiin. Lisäksi tarkastellaan, miten nämä seikat vaikuttavat työntekijöiden työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä heidän antamansa hoidon laatuun. Tiivistelmässä on kirjallisuuskatsaus sekä vastaukset, jotka on saatu työsuojeluasiantuntijoille kaikissa jäsenvaltioissa lähetettyyn kyselylomakkeeseen. Kirjallisuudesta saatuja tietoja voidaan siten verrata kentältä saatuihin tuloksiin. Raportissa kuvataan alaan kohdistuvia haasteita, joita ovat muun muassa pula ammattitaitoisesta ja kokeneesta työvoimasta, työvoiman ikääntyminen, uusia taitoja edellyttävän teknologian käytön lisääntyminen ja uusien hoitoväylien käyttöönotto useista eri kroonisista sairauksista kärsivien henkilöiden hoidossa. Kun ihmiset elävät vanhemmiksi ja tarvitsevat entistä enemmän pitkäaikaishoitoa, painopiste siirtyy akuutin sairaalahoidon valvotusta tarjoamisesta avohuoltoon ja kotihoitoon. Kotisairaanhoitoympäristö on erityisen vaikea työympäristö, koska työtilat ovat ahtaat, työntekijöillä ei ole koulutusta, työ on yksinäistä ja sitä valvotaan vain vähän tai ei ollenkaan. Siinä altistutaan samoille vaaroille kuin esimerkiksi sairaaloissa, mutta riskien torjuntaan käytettävissä olevat toimenpiteet ovat puutteelliset.

Lataa in: cs | de | el | es | fi | fr | hr | hu | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |