E-fact 54: Siirrettävien rakennustyökalujen turvallinen huolto

Keywords:

/*-->*/

Huonosti huolletut siirrettävät työkalut (joko käsityökalut tai sähkö- tai polttomoottorikäyttöiset työkalut) aiheuttavat työterveys- ja turvallisuusriskejä niitä käyttäville työntekijöille. Jatkuva huolto, riittävät korjaukset ja huolellinen säilytys ovat edellytyksiä siirrettävien työkalujen turvalliselle käytölle. Käytännössä tämä tarkoittaa päivittäisten silmämääräisten arvioiden tekemistä työkalujen mahdollisten virheiden havaitsemiseksi. Asianmukainen huolto ja ylläpito auttavat poistamaan/vähentämään siirrettäviin työkaluihin liityviä vaaroja ja riskejä mutta itse huoltoon liittyy myös erityisriskejä, joten se on suoritettava varoen. Tässä e-facts-tiedotteessa on tietoa siirrettäviin työkaluihin liittyvistä vaaroista ja riskeistä ja näiden riskien hallinnasta.

Lataa in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |