Työn digitalisaatio: psykososiaaliset riskitekijät ja työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Keywords:

Talouden digitalisaatio on muuttanut työn luonnetta etätyön, alustatyön ja tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvan liikkuvan työn kautta. Kun covid-19-pandemia puhkesi, yhä useammat eurooppalaiset alkoivat työskennellä kotoa käsin lähikontaktien välttämiseksi.

Tässä artikkelissa tehdään katsaus digitalisaation vaikutuksista eurooppalaisiin työntekijöihin sekä siitä, miten digitalisaatio vaikuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksien psykososiaalisiin riskitekijöihin (esimerkiksi työn kuormittavuus, työmäärä, työ- ja yksityiselämän tasapaino) ja fyysisiin riskitekijöihin (toistuvat työtehtävät, asento). Siinä käsitellään myös tällaisten sairauksien ennaltaehkäisyä sekä työterveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Lataa in: bg | el | en | es | et | fi | fr | lt | mt | nl | pl | sk | sv |