Platform_Economy_policy_brief.pdf

Selvitys alustatyöstä ja työsuojelusta

Yhä suurempi määrä ihmisiä työllistyy digitaalisten työvoima-alustojen kautta. Tässä katsauksessa määritellään ja luonnehditaan alustatyötä ja tällaista työtä tekeviä ihmisiä sekä työhön liittyviä työterveys- ja työturvallisuusriskejä, joita esimerkiksi digitaalinen valvonta, suorituspaineet ja työn epävarmuus aiheuttavat.

Raportista ilmenee, että useimpien alustatyöntekijöiden yksinyrittäjän asema tarkoittaa sitä, etteivät he kuulu EU:n tai jäsenvaltion työsuojelusäännöstön piiriin, mikä vaikuttaa työterveys- ja työturvallisuusriskien ehkäisemiseen ja hallintaan. Katsauksessa käsitellään uusia aloitteita ja lainsäädäntöä, joilla pyritään parantamaan työoloja ja suojelemaan alustatyöntekijöita.

Lataa in: cs | el | en | es | fr | hr | it | lt | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |