Kehokartoitus ja riskikartoitus tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE-sairauksien) ehkäisyssä

Keywords:

Tässä tiedotteessa luodaan yleiskatsaus kehokartoitus- ja riskikartoitustekniikoihin ja kuvataan niiden merkitystä työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE-sairauksien) tunnistamisessa ja ehkäisyssä. Siinä kerrotaan, mitä riski- tai kehokartoituksen tekemiseen työpaikalla tarvitaan, ja annetaan vaihe vaiheelta eteneviä ohjeita.

Työntekijöiden ottaminen mukaan on ehdoton edellytys riskinarvioinnin ja tehokkaan riskinhallinnan toteuttamiselle. Kartoitustekniikat ovat vuorovaikutteisia ja perustuvat työntekijöiden aktiiviseen osallistumiseen ja siihen, että heitä kannustetaan pohtimaan työn mahdollisia vaikutuksia heidän terveyteensä, tunnistamaan mahdollisia riskejä ja keksimään käytännön ratkaisuja. Tulokset ovat erityisen arvokkaita riskinarviointi- ja -seurantaprosesseissa.

Lataa in: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | no | pl | pt | sk | sl |