Vuoden 2018 vuosikertomus: yhteistoiminnan, sitoutumisen ja kampanjoinnin vuosi

Keywords:

Vuosikertomuksessa esitetään pääpiirteittäin, miten EU-OSHA on saavuttanut terveellisempiin ja turvallisempiin työpaikkoihin liittyvät tavoitteensa Euroopassa vuonna 2018.

Erityisiä virstanpylväitä olivat vuosien 2018–2019 Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjan käynnistäminen sekä julkaisut tuloksista, joita on saatu joistakin merkittävistä töistä, esimerkiksi mikro- ja pienyritysten terveys- ja turvallisuushankkeesta ja digitalisaation aiheuttamien uusien ja kehittymässä olevien riskien ennakointihankkeesta.

EU-OSHA järjesti koko vuoden ajan tapahtumia ja valistavaa toimintaa, vaali suhteita ulkoisen verkostonsa kumppaneihin ja julkisti kattavasti tietoa ja työvälineitä.

Lataa in: en