Vuosikertomus 2016

Keywords:

Vuosi 2016 oli tärkeä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolle (EU-OSHA), sillä sen aikana levitettiin useiden lippulaivahankkeiden sanomaa. Tähän sisältyi tulosten levittäminen toisesta Euroopan yrityksille tehdystä kyselytutkimuksesta, joka koski uusia ja kehittyviä riskejä (ESENER-2), ja alustavien tulosten levittäminen hankkeesta, joka koskee mikroyritysten ja pienten yritysten työsuojelua.

Euroopan parlamentin toimeksiantama laaja hanke ”Turvallisempaa ja terveellisempää työtä kaikenikäisille – työsuojelu työvoiman ikääntyessä” saatiin päätökseen, ja se tarjosi tietoa vuosien 2016–2017 kampanjaan "Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa". Vuosi oli hyvin menestyksekäs, ja käyttöön otettiin käyttäjäystävällinen verkko-opas ja tiedon visualisoinnin työkalu.

Lataa in: en