You are here

Terveellinen työ – Hyvän käytännön kilpailu

Tietoa terveellinen työ -kampanjasta

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) toteuttaa kaksivuotisia Terveellinen työ -kampanjoita, joilla on EU:n toimielinten ja Euroopan työmarkkinaosapuolten tuki. Kampanjoita koordinoi kansallisella tasolla Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansallisten koordinointikeskusten verkosto.

Nyt käynnissä oleva vuosien 2016–2017 Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa ‑kampanja edistää kestävää työelämää ja terveenä ikääntymistä. Siinä korostetaan riskien ehkäisyn merkitystä koko työuran ajan. Kampanja lisää tietoa yksilöllisestä työn räätälöinnistä, tukee työnantajia ja työntekijöitä antamalla tietoa ja hallinnan välineitä ikääntyvän työvoiman työsuojelun hallintaan ja edistää hyvien käytäntöjen vaihtoa aiheesta.

Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot

Hyvän käytännön kilpailu on olennainen osa kampanjaa. Kilpailun järjestää Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto yhdessä jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltioiden kanssa, ja siinä annetaan tunnustusta merkittävistä ja innovatiivisista tavoista edistää työsuojelua. Hyvän käytännön kilpailu palvelee myös hyvien käytäntöjen levittämisen ja edistämisen foorumina kaikkialla Euroopassa.

Vuosien 2016–2017 Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjassa hyvän käytännön palkintojen tavoitteena on tuoda esiin organisaatioiden parhaita esimerkkejä ikääntyvän työvoiman työsuojelun aktiivisesta hallinnasta.

Vuosien 2016–2017 Terveellinen työ -kampanjan hyvän käytännön kilpailussa on tavoitteena tunnistaa yrityksiä ja organisaatioita, jotka ovat tuoneet esiin erinomaisia ja innovatiivisia menetelmiä edistämään kestävää työelämää ikääntyvän työvoiman näkökulmasta, kokonaisvaltaisia lähestymistapoja työterveyden ja -turvallisuuden hallintaan ja koko elämänkaaren kattavaa riskienehkäisyä ja terveyden edistämistä, jotta varmistettaisiin terveenä ikääntyminen työssä.

Virasto sai kilpailuun 42 ehdotusta 23 maasta. Niistä viisi saatiin virallisilta kampanjakumppaneilta. Kilpailuehdotuksia toimitettiin laajasti erikokoisilta ja eri aloja edustavilta organisaatioilta.

Ehdotukset arvioi kolmikantainen tuomaristo, jonka jäsenet edustavat Euroopan työmarkkinaosapuolia, Euroopan komissiota, Maltan työsuojeluviranomaisia sekä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoa. Tuomariston puheenjohtaja oli professori Stephen Bevan työllisyyttä tutkivasta Institute for Employment Studies -instituutista (IES). Ehdotuksista yhdeksän palkittiin, ja tuomariston kiitokset sai yhdeksän ehdotusta, mukana myös kampanjan virallisten yhteistyökumppanien ehdotuksia.

Palkitut ja kiitosmaininnan saaneet esimerkit ovat kirjasessa Healthy Workplaces Good Practice Awards 2016–2017