Lehdistötiedotteet

10/08/2020

© EU-OSHA

Työsuojelubarometri on ensimmäinen datan visualisointityökalu, jossa on ajantasaista tietoa työsuojelun tilasta ja suuntauksista Euroopan maissa.

Työkalussa on neljä indikaattoriryhmää useista työsuojeluaiheista, kuten työsuojeluviranomaisista, kansallisista strategioista, työoloista ja -ehdoista sekä työsuojelutilastoista. Työkalussa voidaan visualisoida ja vertailla tietoja, tuottaa grafiikkaa ja ladata raportteja erityisaiheista.

Voit koota yksityiskohtaista tietoa sisältäviä maakohtaisia raportteja, joista näet yhdellä silmäyksellä tiedot kaikista indikaattoreista.

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

Kroonisia tuki- ja liikuntaelinsairauksia (TULES) sairastavat poliisi, vastaanottovirkailija ja jalkahoitaja keskustelevat kokemuksistaan tutkimuksessa, joka koskee maailmanlaajuisesti yleisintä työntekijöiden terveysongelmaa.

He ovat mukana joukossa tapaustutkimuksia, joissa tutkitaan kroonisista TULE-sairauksista, kuten selkä-, niska-, käsi- tai jalkakivuista, kärsivien työntekijöiden työhönpaluuta tai työssä jatkamista. Tutkimuksista tehdyssä raportissa korostetaan, että TULE-sairauksista kärsivät työntekijät tulisi nähdä voimavarana eikä ongelmallisina.

28/07/2020 - 01:15
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) uudessa raportissa esitetään tiivistetysti tulokset keskeisestä hankkeesta, jossa käsitellään biologisille tekijöille altistumista työpaikalla ja siihen liittyviä terveysvaikutuksia. Vaikka hanke toteutettiin ennen covid-19-pandemiaa, sen tulokset ovat erittäin merkittäviä tämänhetkisessä globaalissa tilanteessa. Tulokset kattavat huolta aiheuttavat toimialat, heikossa asemassa olevat ryhmät, kehittymässä olevat riskit ja seurantajärjestelmät.
23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fyysisesti raskas työ, kuten potilastyö, on merkittävä tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE-sairauksien) riskitekijä. Niinpä nämä sairaudet ovatkin yleinen ongelma terveydenhuollon työntekijöillä, joilla selkäkivut ja kivut yläraajoissa ovat yleisesti raportoituja ongelmia. Miten TULE-sairauksia voitaisiin torjua terveydenhuoltoalalla?

Tässä tausta-asiakirjassa luodaan yleiskatsaus TULE-sairauksiin terveydenhuoltoalan työpaikoilla, tarkastellaan riskitekijöitä ja käsitellään tehokkaita toimia TULE-sairauksien ehkäisyyn, vähentämiseen ja hallintaan.

09/06/2020

© iStock.com/andresr

Uusi raportti vetää yhteen EU-OSHAn monivuotisen hankkeen havainnot. Hankkeessa perehdytään työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULES) ehkäisemiseen liittyvään tutkimukseen, linjauksiin ja käytäntöihin. Hankkeen tavoitteena on tukea strategioita tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseen, sillä ne ovat erittäin yleinen työterveysriski eurooppalaisilla työpaikoilla.

Pages

Pages