Lehdistötiedotteet

12/10/2020 - 15:00
Selkäkipuja? Työperäisiä niskakipuja? Niitä on hyvin monilla muillakin. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on käynnistänyt vuosien 2020–2022 kampanjansa Terveellinen työ – kevennä kuormaa, jossa keskitytään työperäisiin tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin (TULE-sairauksiin). Kampanjan käynnistäminen merkitsee alkua tapahtumista ja toimista koostuvalle ohjelmalle, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta näiden sairauksien aiheuttamista miljooniin työntekijöihin koko Euroopassa vaikuttavista ongelmista ja niiden torjumisesta.
10/09/2020

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Puettavat tukirangat eli eksoskeletonit ovat laitteita, joilla voidaan vähentää työn fyysistä kuormittavuutta. Ne voivat olla ratkaisu, kun muista teknisen, organisatorisen tai ergonomisen suunnittelun toimista ei ole riittävästi hyötyä. Niiden käyttö on kuitenkin vielä vähäistä. Ihmiskeskeinen suunnittelu ja biomekaaninen riskinarviointi ovat etusijalla, jotta varmistettaisiin näiden laitteiden myönteinen vastaanotto sekä laajempi käyttö ja tehokkuus tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE-sairauksien) ehkäisyssä.

Pages

Pages