You are here

Lehdistötiedotteet

25/06/2019 - 01:15

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on tyytyväinen, että monikansallinen autonvalmistaja Daimler on ottanut käyttöön viraston vuorovaikutteisen riskinarvioinnin verkkotyökalun (OiRA). OiRAn pohjalta Daimlerin työsuojeluosasto Saksassa on kehittänyt ja muokannut yrityksen käyttöön sopivan työpaikan riskinarviointityökalun.

05/06/2019 - 12:00

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto järjestää 5. kesäkuuta  Bilbaossa tapahtuman, jossa juhlitaan turvallisuuden ja terveyden puolesta Euroopassa 25 vuoden aikana tehtyä yhteistyötä. Tapahtuma tarjoaa tilaisuuden kiittää kaikkia niitä, jotka ovat työskennelleet virastossa 25 vuoden aikana sekä esitellä sen monia huomattavia saavutuksia.

29/11/2018 - 01:45

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto julkaisee uudessa raportissa havainnot merkittävästä kaksivuotisesta hankkeesta, jossa ennakoitiin digitalisaation vaikutuksia työsuojeluun EU:ssa. Tämän ennakointihankkeen lopputuloksissa korostetaan tieto- ja viestintätekniikkaa käyttävien teknologioiden kehitystä, näiden teknologioiden mahdollista vaikutusta työn luonteeseen ja organisaatioon ja niiden työsuojelulle mahdollisesti tuomia haasteita ja mahdollisuuksia.

22/10/2018 - 01:45

Joka vuosi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ja sen kumppanit järjestävät Euroopan työsuojeluviikon puitteissa tietoisuutta lisääviä tapahtumia eri puolilla EU:ta ja muuallakin. Tämän vuoden aiheena, johon monet mielenkiintoiset tapahtumat 22.–26. lokakuuta keskittyvät, on vaarallisten aineiden hallinta työpaikoilla.

26/06/2018 - 01:30

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) julkistaa viralliset kampanjakumppanit ja mediakumppanit, jotka liittyvät sen vuosien 2018–2019 Euroopan kattavaan työsuojelukampanjaan Terveellinen työ – tunnista ja hallitse kemialliset tekijät. Näiden kumppanien tuki on ratkaisevan tärkeä kampanjan onnistumisen kannalta, ja kampanjakumppanit saavat siitä puolestaan hyvin monenlaisia etuja ja mahdollisuuksia.

19/06/2018 - 01:30

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto järjestää 19. kesäkuuta Brysselissä korkean tason konferenssin, jossa selvitetään, miten Euroopan pienyritysten työsuojelua voitaisiin parantaa. Tapahtuma perustuu työsuojelua mikro- ja pienyrityksissä selvittäneen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston hankkeen havaintoihin, ja se järjestetään samaan aikaan loppuanalyysiraportin julkaisemisen kanssa. Raportissa esitellään tärkeimmät mikro- ja pienyritysten työsuojeluun vaikuttavat tekijät ja annetaan suosituksia hyvistä käytännöistä ja tukea toimintalinjojen kehittämiseen.

Pages