Lehdistötiedotteet

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Älykkäiden henkilönsuojaimien sanotaan parantavan turvallisuutta ja mukavuutta työpaikoilla entistä parempien materiaalien tai elektronisten komponenttien avulla. Niiden käytölle on kuitenkin esteitä, joihin on löydettävä ratkaisu älykkäiden henkilönsuojaimien ottamiseksi onnistuneesti käyttöön työpaikoilla Euroopassa. Asiaa käsittelevässä uudessa tausta-asiakirjassa tarkastellaan tämän uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja sen riskitekijöitä.

01/06/2020

© EU-OSHA

Työsuojelubarometri on ensimmäinen datan visualisointityökalu, jossa on ajantasaista tietoa työsuojelun tilasta ja suuntauksista Euroopan maissa.

Työkalussa on neljä indikaattoriryhmää useista työsuojeluaiheista, kuten työsuojeluviranomaisista, kansallisista strategioista, työoloista ja -ehdoista sekä työsuojelutilastoista. Työkalussa voidaan visualisoida ja vertailla tietoja, tuottaa grafiikkaa ja ladata raportteja erityisaiheista.

Työsuojelubarometria päivitetään säännöllisesti uusilla indikaattoreilla, tiedoilla ja ominaisuuksilla.

20/05/2020

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Mikä todella toimii työperäisten tule-sairauksien torjunnassa? Uudessa raportissa esitellään 25 erilaista aloitetta 14 maasta − valistuskampanjoista tarkastuksiin ja lainsäädäntöön − ja kerrotaan, mitä tule-sairauksien ehkäisemiseksi voidaan tehdä erityisesti pk-yrityksissä. Kuuteen niistä perehdytään muita tarkemmin ja näytetään, miten tule-sairauksia ennalta ehkäisevät toimet toimivat käytännössä.

08/05/2020 - 01:45
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) julkaisee vuoden 2019 uusia ja kehittyviä riskejä koskevan yritystutkimuksensa (ESENER) tulokset Eurooppa-päivän alla. Tuloksista saadaan ajan tasalla oleva kuva eurooppalaisten työpaikkojen nykyisestä työterveydestä ja -turvallisuudesta. Selvityksessä esitellään tutkimuksen keskeiset havainnot ja kerrotaan työpaikkojen ilmoittamista suurimmista riskitekijöistä, kehittymässä olevista riskeistä ja joistakin huolestuttavista suuntauksista.

Pages

Pages