Lehdistötiedotteet

07/02/2020

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

Tänä vuonna EU-OSHA antaa Terveellinen työ -elokuvapalkinnon Lissabonissa, Portugalissa, järjestettävällä Doclisboa-dokumenttielokuvafestivaalilla. Kilpailuun voi lähettää nyt ehdotuksia dokumenttielokuvista. 

Paras työaiheinen dokumenttielokuva saa 5 000 euron rahapalkinnon, ja palkittu elokuva tekstitetään useille Euroopan kielille.

Lisätietoa kilpailun osallistumiskriteereistä

04/02/2020

Image by Jill Wellington from Pixabay

Helmikuun 4. päivänä vietettävä maailman syöpäpäivä on 20 viime vuoden aikana kasvanut voimakkaaksi liikkeeksi. Se innostaa järjestöjä, yhteisöjä ja yksittäisiä ihmisiä hankkimaan lisää tietoa ja ryhtymään toimiin, jotta tämän sairauden maailmanlaajuista vaikutusta voidaan vähentää.

Työperäinen syöpä on edelleen suurin työhön liittyvä terveyshaaste Euroopassa. Vuosittain ilmenee 120 000 syöpätapausta, jotka johtuvat altistumiselta syöpää aiheuttaville aineille työssä.

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Kampanjan menestyksekkään päätöskokouksen jälkeen EU-OSHA kiittää kaikkia kumppaneita osallistumisesta kampanjaan Terveellinen työ –Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät vuosina 2018–2019. Heidän kovan työnsä ansiosta kampanja on ollut varsin tuloksellinen.

Valmistelut seuraavaa kampanjaa varten ovat jo hyvässä vauhdissa. Vuosien 2020–2022 kampanjassa — Terveellinen työ – kevennä kuormaa — keskitytään tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin (TULES). Ne ovat sitkeä ongelma, ja ne vaikuttavat miljooniin työntekijöihin kaikkialla Euroopassa.

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

Eurooppaa koskevassa uudessa kattavassa yleisraportissamme ja sen tiivistelmässä tarkastellaan, miten TULE-sairaudet vaikuttavat työvoimaan, yhteiskuntaan ja talouteen Euroopassa.

Nämä julkaisut ovat osa laajamittaista EU-OSHA-hanketta, jossa analysoidaan kansallisen ja Euroopan tason tietoja TULE-sairauksista, niiden vaikutusta terveyteen ja työhön, riskitekijöitä sekä ennaltaehkäisyyn ja työhön paluuseen liittyviä toimenpiteitä.

Pages

Pages