EU-OSHAn työpaikat ovat avoimia Euroopan unionin 27 jäsenvaltion sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan (ETA-sopimuksen allekirjoittaneet valtiot) kansalaisille.

Työnantajana EU-OSHA tarjoaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet. Otamme mielellään vastaan hakemuksia, työntekijöitä ja harjoittelijoita sukupuoleen, ihonväriin, rotuun, etniseen tai yhteiskunnalliseen taustaan, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, kansallisuuteen, ikään, sukupuoliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin katsomatta.