Tiedustelut voi osoittaa rekrytoinnista vastaavalle henkilöstöosastolle osoitteessa osha.europa.eu.